Header

החיים מספרים

סיפורי השגחה  מדהימים שנכתבו ע"י הסופר והעתונאי הרב קובי לוי, מבוצעים בקרינות שמרגשת עד דמעות ומלווים במוסיקה שנוגעת בדוכיפת הנפש. רבי עקיבא לימדנו שאין מי שיכול להוכיח את חברו ואם כך היה בדורו אז קל וחומר בדור יתום כשלנו, ומסביר רבי נחמן מברסלב על מאמרו של רבי עקיבא שזה נובע מפאת שאין אנו יכולים להגיע למקומו הרוחני של אותו אדם, אם כן כיצד נקיים את הפסוק הוכח תוכיח את עמיתך וכ"ו, כאן מגיע תפקידו של סיפור טוב שלמעשה מציג לנו סיטואציה הנאמרת בגוף שלישי ולא מכחישה את אצילותה של הנשמה היהודית ,והתובנה לא מאחרת להשריש בנו ריח טוב בנשמתינו.באם הסיפורים נגעו ללבכם נשמח אם תשתפו גם אחרים. אנו נשתדל להפיק סיפורים חדשים מיידי פעם ולעלותם לאתר לתועלת הרבים. רצון טוב וממון רב הושקעו באתר שירת החיים בכדי לזכות את הרבים. ניתן להיות שותפים  בכך לפרטים ניתן ליצור קשר למייל:mybastudio@gmail.com  תודה רבה והאזנה עריבה

 

סיפורי השגחה
1
1

ספורי השגחה חדשים

1

החיים מספרים