משכנות הרועים

בכל דור ודור התאפיין עם ישראל במנהיגים רוחניים אשר התוו את דרכו,והוו את קרש ההצלה ברוחניות ובגשמיות בגלות הארוכה אשר נגזרה עליו. תל פיות שהכל פנו אילו בעתות שמחה, ולהפך. "משכנות הרועים "פותח צוהר אל שבחם של הצדיקים ומאפשר לנו להתחמם לאורם ולשאוף להתחקות אחר גדולתם בבחינת מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי, וכמו שלימד אותנו הבעש"ט הקדוש כי שמיעת מעשיות מצדיקים הם כמעשה מרכבה, והוסיף נכדו הקדוש רבי נחמן מברסלב כי ע"י סיפורי צדיקים דוחים הרבה חשך מהעולם ,ומקרבים את גאולת עם ישראל. האזנה עריבה.
This theme do not support this shortcode.
This theme do not support this shortcode.

משכנות הרועים